Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimintasuunnitelma 2023

Suomen vesialan kansainvälinen strategia (2018-2030) on viiden ministeriön (UM, MMM, YM, TEM ja STM) yhteinen, ohjaava strategia, jota myös sidosryhmät voivat hyödyntää toiminnassaan. Strategia rakentuu kolmelle painopisteelle (I Kestävä kehitys ja vesi, II Ihminen ja vesi, ja III Rauha ja vesi) sekä niitä läpileikkaaville tavoitteille.

Strategian toimeenpanoa ohjaa toimintasuunnitelma, joka päivitetään vuosittain poikkihallinnollisen kansainvälisen vesivirkatyöryhmän johdolla. Toimintasuunnitelmassa strategian täytäntöönpanoa kuvataan vallitsevien olosuhteiden valossa sekä määritellään uusia konkreettisia vaikuttamiseen ja rahoitukseen liittyviä prioriteettitoimenpiteitä alkavalle vuodelle; kaikkea ei tehdä kaikkina vuosina. Suomen vesialan kansainvälistä strategiaa toimeenpanevat allekirjoittajaministeriöt ja sidosryhmät yhteistyössä. Toimeenpanoa koordinoi ja johtaa ministeriöiden yhteinen kansainvälisten vesiasioiden erityisedustaja ulkoministeriön poliittisella osastolla, yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Toimintasuunnitelmassa kuvataan erityisesti julkishallinnon tekemää työtä strategian edistämiseksi.