Puoliväliarvio teknisestä tuesta Etiopian tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelmalle

Ulkoministeriö ja Etiopian koulutusministeriö teettivät puoliväliarvion Etiopian tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta, joka liittyy Suomeen tukemaan hankkeeseen (GEQIP-E).

Kahdenvälisen hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa inklusiivista opetusta resurssikeskusten, tietopohjan ja kapasiteetin parantamisen kautta.

Puolivälitarkastelu totesi tuen hyvin merkitykselliseksi aluetason politiikkatoteutukselle. Huomioimalla tarkastelun johtopäätökset ja suositukset hanke on voinut kehittää toteutusta edelleen saavuttaakseen asetetut tavoitteet paremmin. Puoliväliarvio suositti oppien keräämistä opettajankoulutuksen kehittämiseksi inklusiivisen opetuksen laadun ja kestävyyden vahvistamiseksi.

Raportti puoliväarviosta: Tekninen tuki Etiopian tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelmalle (GEQIP-E)  (Englanniksi, PDF, 52 sivua, 935 kb)