Utopia ulkopolitiikassa: sarja visioita Suomen asemasta maailmassa

Utopia ulkopolitiikassa- artikkelisarja ja siitä koottu kirja sisältää eturivin nuoremman polven kansainvälisen politiikan tutkijoilta pyydettyjä kuvitteellisia visioita Suomen asemasta maailmassa.

Utopia ulkopolitiikassa-julkaisu 2014 (avautuu uuteen ikkunaan)Artikkelisarjasta syntyi ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön aloitteesta ja tukemana ja toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun Sanomien kanssa. 

Turun Sanomat sitoutui julkaisemaan sarjan kokonaisuudessaan pääkirjoitussivunsa pitkinä, syvällisen analyysin mahdollistavina alioina. Artikkelit julkaistiin 24.10.2013 ja 3.4.2014 välisenä aikana. 

Kirjan artikkelisarjasta kokosivat ja toimittivat Ville Sinkkonen ja Henri Vogt. Kirjoittajina oli kymmenkunta eturivin nuoremman polven kansainvälisen politiikan tutkijaa. Turun sanomien artikkeleiden jonkin verran laajennetut versiot on julkaistu kirjassa.

Visiointi

”Sarjassa luonnosteltavien politiikkavisioiden lähtökohtana oli kuviteltu tilanne, jossa Suomen ulkopolitiikalla olisi käytössään huomattavasti nykyistä suuremmat materiaaliset resurssit, ja jossa ulkopolitiikkaa suitsivat perinteet olisivat paljon nykyistä heikommat".

Utopia ulkopolitiikassa-kirja 2014
Kannen kuva: Turun Sanomat/Riitta Salmi

Julkaisu:

 Utopia ulkopolitiikassa: sarja visioita Suomen asemasta maailmassa (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

UM julkaisusarja 3/2014

ISSN 0358-1489 (paino), ISSN 2341-8230, (verkkojulkaisu), ISBN 978-952-281-233-9, PDF ISBN 978-952-281-234-6, e-julkaisu ISBN 978-952-281-235-3

Kannen kuva: Turun Sanomat/Riitta Salmi
Paino: Kopijyvä Oy, Jyväskylä
Taitto: Kopijyvä Oy, Joensuu

YK