Evaluointiraportti: Muutosta käynnistämässä – Suomen humanitaarinen apu 2016–2022

Riippumattoman evaluoinnin mukaan Suomen humanitaarinen apu vastaa hädässä olevien tarpeisiin ja Suomi on myös onnistunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksia. Moitteita tulee muun muassa alimitoitetusta henkilöstömäärästä ja hallinnon jäykkyydestä.

Evaluointi tarkasteli Suomen humanitaarisen avun tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia, kumppanuuksien ja yhteistyön merkitystä vaikuttamistyössä sekä humanitaarisen avun kytkeytymistä muuhun ulkoministeriön toimintaan. Lisäksi tarkasteltiin johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Näitä kaikkia peilattiin tavoitteisiin, joita oli asetettu vuonna 2019 julkaistussa humanitaarisen avun linjauksessa. Työnsä pohjalta arviointiryhmä laati kahdeksan suositusta.

Evaluointi totesi, että Suomen tavoite humanitaarisen avun tarveperustaisuudesta toteutuu sekä käytännön avustustyössä että avun johtamisessa ja hallinnoinnissa. Yhteistyökumppanit arvostavat Suomen ponnisteluja sukupuolten tasa-arvon ja vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä ja johdonmukaisten ponnistelujen tulokset näkyvät rahoitettujen järjestöjen strategioissa.

Humanitaariseen apuun käytettävissä oleva rahoitus ei ole kasvanut samassa suhteessa avun tarpeiden kanssa, mikä asettaa haasteita ylläpitää tarkoituksenmukaisuuttaja lisää painetta selkeyttää painopisteitä.

Arvioinnin osana tarkasteltiin erityisesti Etelä-Sudaniin, Bangladeshiin ja Syyrian kriisiin toimitettua humanitaarista apua ja sitä kautta saatiin tietoa maatason toiminnan tuloksellisuudesta. Konkreettisimpia humanitaarisen avun tuloksia on saavutettu perushyödykkeiden ja -palvelujen toimittamisessa ja siviilien suojelussa humanitaarisen kriisin koettelemilla tai uhkaamilla alueilla.

Arviointiraportti nostaa esiin myös parannuskohteita. Vaikka Suomen humanitaarisen avun linjaus (2019) ohjaa avun tulosten seuraamiseen, tulosten raportoinnissa on parantamisen varaa. Ulkoministeriö edellyttää kumppaneiltaan tulosraportointia, mutta kumppanien raportoinnissa on kuitenkin puutteita. Sen vuoksi ei ole kattavaa kokonaiskuvaa Suomen humanitaarisen avun vaikuttavuudesta eikä myöskään haasteista.

Kansainvälinen vaikuttaminen on onnistunut. Sen sijaan maatasolla Suomi näyttäytyy varsin matalan profiilin humanitaarisena toimijana ja siten mahdollisuus vaikuttaa humanitaariseen työhön on rajallista jopa niissä maissa, joissa Suomella on verrattain vahva läsnäolo.

Raportti

Catalysing Change: Evaluation of Finland’s Humanitarian Assistance 2016–2022, Volume 1, Main report (englanniksi, PDF, 150 sivua, 7,7 MB)

Catalysing Change: Evaluation of Finland’s Humanitarian Assistance 2016–2022, Volume 2, Case studies (englanniksi, PDF, 99 sivua, 5,5 MB)

Tiivistelmä

Catalysing Change: Evaluation of Finland’s Humanitarian Assistance 2016–2022; Selected Highlights (englanniksi, PDF, 4 sivua, 385 KB)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (pdf, 2 sivua, 1,8 MB)

Liite 1: Seurantataulukko; evaluoinnin suositukset ja niiden toimeenpano

PowerPoint -esitys evaluoinnin tuloksista

Catalysing Change – Evaluation of Finland’s Humanitarian Assistance 2016–2022 (englanniksi, PDF, 15 sivua, 1,9 MB)

Webinaaritallenne

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@formin.fi.