Evaluointi kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin toiminnasta

Kehitysrahoitusyhtiö Finnfund on onnistunut sijoittamaan yhä enemmän köyhimpiin maihin ja vaikeisiin sektoreihin säilyttäen samalla taloudellisen kannattavuutensa. Myönteisimmät kehitysvaikutukset ovat yhtiön maa- ja metsätalouteen kohdistuvissa sijoituksissa. Tiedot ilmenevät yhtiön toiminnasta teetetystä riippumattomasta evaluoinnista.

Ulkoministeriö on teettänyt riippumattoman evaluoinnin kehitysrahoitusyhtiön Finnfundin toiminnasta. Evaluoinnissa tarkastellaan yhtiön toimintaa vuosina 2008-2017 ja miten se on toteuttanut UM:n antamaa politiikkaohjausta, sekä millä edellytyksillä yhtiön strategia 2018-2025 voi toteutua. Evaluointi tuottaa tietoa yhtiön ohjauksen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Finnfund on noin 600 miljoonan euron sijoitussalkullaan yksi Euroopan pienimmistä valtiollisista kehitysrahoitusyhtiöistä. Sitä koskevat kuitenkin samat vaatimukset kuin suurempia yritysmuotoisia kehitysrahoittajia: toiminnan täytyy olla kannattavaa ja samalla palvella kehityspoliittisia päämääriä, esimerkiksi poistaa sähköpulaa tai tuoda parempien palveluja, työpaikkoja ja infrastruktuuria kehitysmaihin.

Usein ne investoinnit, jotka tuottavat eniten myönteisiä kehitysvaikutuksia, ovat taloudellisesti haastavimpia korkeiden riskien vuoksi. Evaluoinnin mukaan Finnfund on onnistunut hyvin tasapainoilussa, eli sijoittamaan yhä enemmän köyhimpiin maihin ja vaikeisiin sektoreihin säilyttäen samalla taloudellisen kannattavuutensa.

Evaluointi kuitenkin suosittelee, että Finnfund parantaisi kehitysvaikutusten arviointia sijoituskohteiden koko elinkaaren aikana.

Aiheeseen liittyvää

Evaluation of Finnfund  (PDF, 4 MG, 182 sivua)