YK:n ihmisoikeusneuvosto puuttui Suomen johdolla intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvaan syrjintään ja väkivaltaan

YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi päätöslauselman intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän, väkivallan ja haitallisten käytänteiden estämisestä 4. huhtikuuta. Päätöslauselman esitti Suomi yhteistyössä Australian, Chilen ja Etelä-Afrikan kanssa. Päätöslauselmaa tukivat edellä mainittujen valtioiden lisäksi useat valtiot eri puolilta maailmaa.

”Kukaan meistä ei voi vaikuttaa siihen millaisilla kehon ominaisuuksilla synnymme. Olen iloinen, että YK:n ihmisoikeusneuvosto on tänään puolustanut intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksia ja oikeutta elää ilman syrjintää ja väkivaltaa”, toteaa ulkoministeri Elina Valtonen

Intersukupuolisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka sukupuolipiirteisiin liittyy kehovariaatioita, kuten geneettisiin, kromosomaalisiin, sukurauhasten ja genitaalien anatomiaan ja hormonaalisiin toimintoihin liittyvää vaihtelua. Nämä luonnolliset kehovariaatiot eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuuden ilmentymiä on lukuisia erilaisia. Intersukupuolisuuden piirteet ovat synnynnäisiä ja ne voidaan identifioida missä tahansa iässä.

Tietämys intersukupuolisuudesta on yhä vähäistä. Intersukupuoliset henkilöt kohtaavat syrjintää, väkivaltaa ja haitallisia käytäntöjä kaikkialla maailmassa. Heille esimerkiksi tehdään kiireettömiä lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten leikkauksia ja sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä, ilman omaa tai vastasyntyneen lapsen kohdalla ilman vanhempien tietoon perustuvaa suostumusta. Vakavimmissa tapauksissa intersukupuolisia vastasyntyneitä lapsia tapetaan tai hylätään.

Eri puolilla maailmaa on myös hyviä käytänteitä ja kokemuksia intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Näitä on tärkeä jakaa. 

Suomen, Australian, Chilen ja Etelä-Afrikan päätöslauselma pyrkii lisäämään tietämystä intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista sekä hyvistä käytänteistä heidän ihmisoikeuksiensa suojelemiseksi. Ihmisoikeusneuvosto pyytää päätöslauselman nojalla YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolta raporttia asiasta ja käy paneelikeskustelun aiheesta 60. istunnossaan syksyllä 2025.