Ulkoministeri Haaviston lausunto Krimin laittoman liittämisen vuosipäivänä

Krimin niemimaan laittomasta liittämisestä Venäjään on tänä vuonna kulunut kahdeksan vuotta. Venäjä on jatkanut Ukrainan suvereniteetin loukkaamista hyökkäämällä Ukrainaan 24.2.2022. Venäjän hyökkäys on vakava kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastainen toimi. Suomi tuomitsee Venäjän toimet ja tukee vahvasti Ukrainaa.

Suomen tuki Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen puitteissa on vahva ja yksiselitteinen. Suomi ei tunnusta Krimiä osaksi Venäjää. Suomi toimeenpanee yhteisen EU-linjan mukaista laittoman liittämisen tunnustamattomuuspolitiikkaa ja tukee kansainvälisiä pyrkimyksiä Ukrainan alueellisen yhtenäisyyden palauttamiseksi. Suomi on huolestunut laittomasti liitetyn Krimin niemimaan huononevasta ihmisoikeustilanteesta mukaan lukien Krimin tataareihin ja ukrainalaisiin kohdistuvat perusteettomat pidätykset, tuomiot ja muut painostustoimet. Suomi korostaa perusteettomasti vangittujen ja tuomittujen vapauttamista, ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten tutkintaa sekä syyllisten saattamista vastuuseen. Suomi tuomitsee myös Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat Itä-Ukrainan alueiden tunnustamiset.

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän 24.2.2022 hyökkäyksen Ukrainaan, joka on myös hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestystä kohtaan ja räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus. Hyökkäyksen johdosta EU on asettanut laajoja pakotteita Venäjää vastaan. Venäjän hyökkäys on aiheuttanut Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen suurimman humanitaarisen kriisin. Etyj on käynnistänyt Suomen ja 44 muun jäsenmaan tuella ihmisoikeusmekanismin, joka tutkii Venäjän hyökkäyksen humanitaarisia seurauksia.  Suomi tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) käynnistämää tutkintaa siviileihin ja siviilikohteisiin kohdistetuista sotatoimista. Venäjän tulee noudattaa kieltoa kohdistaa sotatoimia siviiliväestöön ja siviilikohteisiin samoin kuin siviilien elonjäämisen kannalta välttämättömiin kohteisiin. Venäjän tulee välittömästi pysäyttää sotatoimet.

Suomi kansallisesti ja osana EU:ta jatkaa Ukrainan poliittista, taloudellista ja humanitaarista tukemista. Tuemme Ukrainaa sen puolustaessa vapautta ja demokratiaa.

EU:n korkea edustaja on antanut yhteisen julkilausuman 25.2.2022(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi)

 

Lisätietoja: Joonas Heiskanen, yksikönpäällikön sijainen, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö, puh: +358 295 350 535

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi