Suomen viisumihakemusten liitteisiin muutoksia Venäjällä syyskuusta alkaen

Suomen suurlähetystö Moskovassa, Suomen Pietarin-pääkonsulaatti sekä Petroskoin ja Murmanskin toimipisteet alkavat noudattaa 1.9.2019 alkaen EU-maiden yhteistä käytäntöä viisumihakemusten liitteeksi vaadituista asiakirjoista.

Suomi on tarvittaessa pyytänyt viisumihakemuksiin Venäjällä tarkentavia liitteitä jo aiemmin. Syyskuusta alkaen Suomen liitevaatimukset ovat samat muiden Schengen-maiden kanssa.

Keskeiset muutokset vaatimuksiin ja eri hakijaryhmille

Turistien ja omatoimimatkailijoiden osalta olennaisin muutos koskee matkasuunnitelmaa sekä varallisuuden osoittamista. Viisumihakemuksen liitteenä tulee olla todistus majoituksesta matkan aikana ja matkaliput, tai niiden puuttuessa viisuminhakijan kirjallinen kuvaus matkareitistä. Varallisuuden voi osoittaa palkkatiedot sisältävällä työtodistuksella, edelliset kolme kuukautta kattavalla tiliotteella tai todistuksella kiinteistönomistuksesta Venäjällä.

Schengen-alueella kiinteistöjä omistavien tulee antaa turistien tavoin todistus varallisuudesta. Kiinteistönomistajien lähisukulaisten hakemuksiin tarvitaan todistus sukulaisuussuhteesta.

Schengen-alueella asuvien perheenjäsenten luokse kohdistuvia vierailuja varten haettaviin viisumeihin tarvitaan niin ikään todistus hakijan varallisuudesta.

Muutokset koskevat 1.9.2019 alkaen Suomen edustustoissa tai eri puolilla Venäjää sijaitsevissa Suomen viisumikeskuksissa jätettyjä hakemuksia.

Päivitetyt liiteasiakirjavaatimukset julkaistaan Suomen Venäjällä sijaitsevien viisumikeskusten verkkosivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) englanniksi ja venäjäksi elokuun 2019 aikana.

Vaadittavat liitteet perustuvat EU:n harmonisoituun liiteasiakirjaan, joka löytyy kokonaisuudessaan verkosta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja antaa viisumiyksikön päällikkö Anneli Nummelin Pietarin-pääkonsulaatista, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@formin.fi