Luottolaitosten toimitettava UM:lle tietoja tiettyjen venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa talletuksista

Luottolaitosten on toimitettava ulkoministeriölle tiedot tiettyjen venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa yli 100 000 euron suuruisista talletuksista.

Raportoinnissa tulee käyttää oheista taulukkoa. EBA on laatinut ohjeistuksen raportointia varten. Raportit tulee toimittaa ulkoministeriön pakotetiimille sähköpostitse käyttäen UM:n turvapostia https://secmail.formin.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) viimeistään 27. toukokuuta 2022.

Velvollisuus perustuu Euroopan neuvoston asetuksen N:o 833/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 5 g artiklan 1 a alakohtaan, joka velvoittaa luottolaitokset toimittamaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle viimeistään 27.5.2022 luettelon yli 100 000 euron suuruisista talletuksista alakohdassa täsmennettyjen venäläisten asiakkaidensa osalta.

Luottolaitosten on toimitettava tällaisia talletuksia koskevat ajantasaiset tiedot 12 kuukauden välein. Suomessa toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö.

Edellä mainitun artiklan 1 b alakohta velvoittaa lisäksi luottolaitokset toimittamaan vastaavat talletustiedot ko. alakohdassa täsmennetyistä venäläisistä asiakkaista, joilla on myös jäsenvaltion kansalaisuus tai oleskelulupa. Asetuksessa ei ole asetettu määräpäivää näille tiedoille, mutta komission tulkinta on, että nämäkin tiedot olisi tarkoituksenmukaista toimittaa viimeistään 27.5.2022.

Euroopan neuvoston asetuksen 765/2006(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 1 z artikla asettaa samanlaiset velvoitteet ko. asetuksessa täsmennetyille valkovenäläisille asiakkaille.

Lue lisää pakotteista