Koronapandemia haastaa kehitystavoitteet

Yhteiset Agenda 2030 -tavoitteet ovat tärkeä työkalu, kun maailma ratkoo koronakriisin seurauksia, painottaa tuore seurantaraportti. Kestävää kehitystä punnitaan parhaillaan korkean tason YK-kokouksessa.

Maailman valtiot sopivat yhteisistä Agenda 2030 -tavoitteista vuonna 2015, jotta maailman taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kehitys saataisiin kestävälle uralle vuoteen 2030 mennessä. 

Edistys on sen jälkeen ollut nopeinta köyhyyden poistamista, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria sekä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevissa tavoitteissa. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus on pudonnut 10 prosentista 8,6 prosenttiin vuosien 2015 ja 2018 välillä.

Alueellisesti viiden viime vuoden aikana eniten ovat edistyneet Itä- ja Etelä-Aasian maat. Yksittäisistä maista tavoitteissa ovat kirineet muun muassa Norsunluurannikko, Burkina Faso sekä Kambodža. 

YK:n 193 jäsenmaasta Suomi sijoittui kolmanneksi tavoitteiden saavuttamista mitattaessa, edellä ovat Ruotsi ja Tanska. Suomi on tähän mennessä saavuttanut tavoitteet, jotka liittyvät köyhyyden vähentämiseen, koulutukseen, veteen ja energiaan sekä rauhaan ja oikeusvaltioon. 

Tiedot käyvät ilmi vuosittaisesta Agenda 2030 -toimintaohjelman edistystä mittaavasta raportista, joka on sarjassaan viides. Bertelsmann-säätiön ja YK:n Sustainable Development Solutions –verkoston raportti vertailee maiden edistystä ohjelmaan kuuluvien 17 tavoitteen osalta.

Avainroolissa yhteistyö

Maailmanlaajuisesti haastavia ovat erityisesti ympäristön kestävään kehitykseen, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet. Eniten hajontaa eri maiden välillä on kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurin tavoitteen osalta. Kehitys nälän poistamiseksi on ollut hidasta jo ennen koronakriisiä.

Pandemian vaikutukset eivät näy vielä vuoden 2020 raportin kokonaiskuvassa, mutta niistä voidaan esittää arvioita yksittäisten mittarien osalta. Terveydelliset vaikutukset ulottuvat kaikkiin maihin, ja pandemia on osoittanut tarpeen varautua kansainvälisiin terveysriskeihin. Taloudelliset seuraukset näkyvät työttömyyden ja köyhyyden lisääntymisenä. Eniten kärsivät ennestään haavoittuvat ryhmät. Raportti korostaa, että solidaarisuus ja yhteistyö ovat avainroolissa maailman terveydellisten, taloudellisten ja humanitaaristen kriisien voittamisessa. 

Sustainable Development 2020 -raportti julkaistiin YK:n seurantakokouksen alla 30.kesäkuuta. YK on parhaillaan koolla arvioimassa maailmanlaajuista edistystä korkean tason poliittisella foorumilla (High-Level Political Forum, HLPF(Linkki toiselle web-sivustolle.)), joka järjestetään virtuaalisesti 7.-16. heinäkuuta. 

Lue lisää: 

Sustainable Development 2020 –raportti(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)