Circular Notes

Circular Note, 06 April 2018

Diplomatic Circular Notes | 10.4.2018

Circular Note, 19 January 2018

Diplomatic Circular Notes | 22.1.2018

Circular Note, 13 June 2017

Diplomatic Circular Notes | 14.6.2017

Circular Note, 2 May 2017

Diplomatic Circular Notes | 2.5.2017

Circular Note, 27 March 2017

Diplomatic Circular Notes | 2.5.2017

Circular Note, 7 February 2017

Diplomatic Circular Notes | 8.2.2017

Circular Note, 5 January 2017

Diplomatic Circular Notes | 16.1.2017

Circular Note, 21 December 2016

Diplomatic Circular Notes | 9.1.2017

Circular Note, 15 December 2016

Diplomatic Circular Notes | 9.1.2017

Circular Note, 7 December 2016

Diplomatic Circular Notes | 9.1.2017

Circular Note, 7 March 2016

Diplomatic Circular Notes | 8.3.2016

Circular Note, 29 December 2015

Diplomatic Circular Notes | 31.12.2015

Circular Note, 12 November 2015

Diplomatic Circular Notes | 12.11.2015

Circular Note, 27 August, 2015

Diplomatic Circular Notes | 27.8.2015

Circular Note, 4th June, 2015

Diplomatic Circular Notes | 4.6.2015

Circular Note, 30 January, 2015

Diplomatic Circular Notes | 30.1.2015