Annual Report on Evaluation 2020

Kehitysevaluoinnin vuosiraportissa esitetään yhteenveto evaluointien esiintuomista kehityspolitiikan ja -yhteistyön vahvuuksista sekä kehittämiskohteista. Viime vuonna toteutetut laajat evaluoinnit kohdistuivat mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin mutta samalla haastaviin kehityspolitiikan ja -yhteistyön kysymyksiin. Evaluointien aiheina olivat maaohjelmat hauraissa konteksteissa, vaikuttaminen monenkeskisessä yhteistyössä sekä kumppanimaiden talouden vahvistaminen.

In 2020, three policy level evaluations were complet­ed. These were Evaluation of Country Strategy Approach in Fragile Contexts, Evaluation of Finnish Development Policy Influencing Activities in Multilateral Organizations and Evaluation of Economic Development, Job Creation and Livelihoods.

In addition, we conduct­ed a Peer Review of evalu­ation functions together with Switzerland and Ireland and contributed to the Peer Review of the World Food Program (WFP) as an expert. We also participated in several joint evaluations and promoted evaluation capacity devel­opment.

Selected highlights

2020 Annual Report on Evaluation – Selected Highlights (pdf, 4 pages, 737 KB)

Full report

Annual Report on Evaluation 2020 (in Finnish, pdf, 34 pages, 1.75 MB)