Embassy of the Republic of Belarus, Helsinki

Embassy of Belarus, Helsinki

Chancery

Phone

  • +358 9 424 720 56

Email

  • finland@mfa.gov.by

Visiting address

Unioninkatu 18
00130
HELSINKI
FINLAND

National day

3 July Independence Day

Personnel

H.E. Mr Aleksei Samosuev
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Helsinki
  • Mrs Viktoria Sysoeva
Mr Victor Novikov
Senior Counsellor
Helsinki
  • Mrs Ala Novikova
Mr Andrei Kukharchik
1st Secretary
Helsinki
  • Mrs Olga Savitskaya
Colonel Yury Kharin
Military Attaché
Vilna