Kehityspolitiikan tulosraportti 2022

Tämä raportti esittelee kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuloksia vuosilta 2019–2021. Raportti osoittaa, että Suomen kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia, vaikka pandemia, konfliktit ja ilmastonmuutos ovat hidastaneet myönteistä kehitystä maailmalla.