Utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022

Denna resultatrapport presenterar resultaten av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet 2019–2021. Rapporten visar att Finlands utvecklingspolitik ger resultat även om coronapandemin, konflikter, och klimatförändringen har vänt den positiva utvecklingen i världen.