Beh�ver du hj�lp p� resan? UM st�r till din tj�nst

Utrikesministeriet vill med hj�lp av textmeddelanden p� mobiltelefonen
�nnu b�ttre �n tidigare betj�na alla finl�ndare och dem som permanent �r
bosatta i Finland. Servicen har utvecklats att s�rskilt betj�na dem som p� sina
resor p� olika h�ll i v�rlden beh�ver hj�lp med pass- och konsul�ra �renden
eller i krissituationer. Mobilservicen kan anv�ndas genom textmeddelanden
eller mobilportal.

1. Numret till SMS-tj�nsten �r 16358 via DNA:s, Elisas och TeliaSoneras
anslutningar samt +358 400 358 300 via andra anslutningar - �ven utl�ndska. Utrikesministeriet debiterar inte anv�ndaren av tj�nsten. Anv�ndaren betalar
endast f�r sina textmeddelanden enligt normala, operatorbaserade priser.

2. Mobilportalens adress �r wap.formin.fi. F�r att kunna bl�ddra i portalen,
beh�ver du en bl�ddrare och en med text�verf�ringsm�jligheter f�rsedd
mobiltelefon eller annan terminal. Beh�vliga installationer kan du best�lla
av din egen mobiltelefonoperator.

3. Det finns ingen skillnad i anv�ndningen av stora eller sm� bokst�ver
n�r man s�nder textmeddelanden.

Skriv ut