Behöver du hjälp på resan? UM står till din tjänst

Utrikesministeriet vill med hjälp av textmeddelanden på mobiltelefonen
ännu bättre än tidigare betjäna alla finländare och dem som permanent är
bosatta i Finland. Servicen har utvecklats att särskilt betjäna dem som på sina
resor på olika håll i världen behöver hjälp med pass- och konsulära ärenden
eller i krissituationer. Mobilservicen kan användas genom textmeddelanden
eller mobilportal.

1. Numret till SMS-tjänsten är 16358 via DNA:s, Elisas och TeliaSoneras
anslutningar samt +358 400 358 300 via andra anslutningar - även utländska. Utrikesministeriet debiterar inte användaren av tjänsten. Användaren betalar
endast för sina textmeddelanden enligt normala, operatorbaserade priser.

2. Mobilportalens adress är wap.formin.fi. För att kunna bläddra i portalen,
behöver du en bläddrare och en med textöverföringsmöjligheter försedd
mobiltelefon eller annan terminal. Behövliga installationer kan du beställa
av din egen mobiltelefonoperator.

3. Det finns ingen skillnad i användningen av stora eller små bokstäver
när man sänder textmeddelanden.

Skriv ut