Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 31.7.2015

Istanbulin sopimus tulee Suomen osalta voimaan

Maailman ensimmäinen laaja-alainen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva ns. Istanbulin sopimus tulee Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden saattamisesta edesvastuuseen teoistaan. 

Pekka Hyvönen luovutti Istanbulin-sopimuksen hyväksymisasiakirjan Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jaglandille. Kuva: Council of Europe/Candice Imbert
Suomen pysyvä edustaja Euroopan neuvostossa, suurlähettiläs Pekka Hyvönen luovutti Istanbulin-sopimuksen hyväksymisasiakirjan Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jaglandille 17.4.2015. Kuva: Council of Europe/Candice Imbert

Suomi allekirjoitti sopimuksen toukokuussa 2011. Sopimusta sovelletaan kaikkiin väkivallan muotoihin, perheväkivalta mukaan lukien. Sopimus sisältää määräyksiä laaja-alaisista ja yhteen sovitettavista toimintaperiaatteista, väkivallan ehkäisystä, väkivallan uhrien suojelusta sekä uhreille tarjottavista tukipalveluista.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on pidetty yhtenä Suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista. Sopimuksessa tarkastellaan naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta ja sopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Sopimus sisältää ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, vainoamista, seksuaalista väkivaltaa ja raiskauksia, seksuaalista häirintää, naisten sukuelinten silpomista, pakotettua raskauden keskeyttämistä ja pakkosterilointia sekä pakkoavioliittoa koskevia määräyksiä. Lisäksi sopimukseen sisältyy ennalta ehkäisevää puuttumista ja hoito-ohjelmia koskevia määräyksiä.

Istanbulin sopimus -kuva

Sopimuksen tarkoituksena on myös varmistaa väkivallan uhreille turvakotipalvelut sekä ympärivuorokautinen valtakunnallinen maksuton auttava puhelin uhrien auttamiseksi.

Sopimuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja auttaa lainkäyttöviranomaisia ja järjestöjä toimimaan tehokkaasti yhteistyössä yhtenäisen lähestymistavan omaksumiseksi pyrittäessä poistamaan naisiin kohdistuvaa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Yleissopimuksen nojalla perustetaan myös kansainvälinen seurantajärjestelmä sopimusmääräysten täytäntöönpanon seurantaa varten. Seurantajärjestelmän puitteissa tehdään maavierailuja sopimuspuoliin. Yleissopimus pyrkii myös osallistamaan kansalliset kansanedustuslaitokset seurantaprosessiin. Lisäksi yleissopimus velvoittaa sopimuspuolia kansalliseen koordinointiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisessä ja torjumisessa. Yhteensovittamistehtävää varten valtioneuvosto perustaa erityisen koordinaatioelimen.

Takaisin ylös