Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006)

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Yleissopimuksen keskeisiä periaatteita ovat yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan sekä esteettömyys ja saavutettavuus.

Yleissopimus sisältää sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevia määräyksiä.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 10.6.2016; laki vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 26/2016(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 27/2026(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo-ja sopimusosapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Komitea antaa yleissopimuksen tulkinnasta yleissuosituksia. Yleissuositukset ovat luettavissa CRPD-komitean sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

1.  määräaikaisraportti (8/2019)

Suomeksi: CRPD, Suomen ensimmäinen määräaikaisraportti, 8/2019 (avautuu uuteen ikkunaan)  (PDF, 873 kB, 58 sivua)

Raportin liitteet:

Lisäkysymykset (tulossa)

Hallituksen vastaus (tulossa)

Päätelmät ja suositukset (tulossa)

Englanniksi: CRPD initial report Finland, 2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 995 kB, 71 pages)

Appendix to the report:

List of issues (coming soon)

Replies by the Government of Finland (coming soon)

Concluding observations and recommendations (coming soon)

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta