Yleissopimus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta

Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance) tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia, torjua tahdonvastaisen katoamisen rikoksen rankaisemattomuutta ja auttaa katoamistapausten selvittämisessä.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 23.4.2023; laki kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta (327/2023(Linkki toiselle web-sivustolle.)) ja asetus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta (672/2023(Linkki toiselle web-sivustolle.)).

Sopimusteksti Finlex-tietokannassa (SopS 20/2023(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja SopS 21/2023(Linkki toiselle web-sivustolle.)).

Yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä rikoslakia muutettiin vastaamaan yleissopimuksen rikosoikeudellisia velvoitteita: laki rikoslain 11 luvun muuttamisesta (328/2023(Linkki toiselle web-sivustolle.)), asetus rikoslain 11 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (673/2023(Linkki toiselle web-sivustolle.))  ja asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (674/2023(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Uutena rikoksena säädettiin rangaistavaksi tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen. Kyseinen rikos säädettiin samalla kansainväliseksi rikokseksi, joka voidaan käsitellä Suomessa tekijästä, tekopaikasta ja tekovaltion lainsäädännöstä riippumatta.

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvovasta tahdonvastaisia katoamisia käsittelevästä komiteasta (Committee on Enforced Disappearances, CED) ja sen toiminnasta löytyy lisätietoja komitean sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä Suomi tunnusti komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä Suomea vastaan tehtyjä yksilö- ja valtiovalituksia.

Suomen ensimmäinen raportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetaan komitealle huhtikuussa 2025.

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta