--- Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2006)

Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2006)

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen yleissopimuksella perustetulle vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimuspuolen loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan.

Komitea voi myös tutkia tietoja, joiden mukaan sopimuspuolen toimesta näyttäisi tapahtuneen yleissopimuksen mukaisten oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia.

Valinnainen pöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 10.6.2016. Valinnainen pöytäkirja Finlexissä: SopS 26–27/2016

Tämän sivun sisällöstä vastaa
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Ajankohtaista aiheesta