Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus TSS (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR) sisältää muun muassa työhön ja työoloihin, terveyteen, asumiseen, ravinnonsaantiin, koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä oikeuksia.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus) tuli voimaan Suomen osalta voimaan 3.1.1976; asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (Sops 6/1976). TSS-sopimus kattaa muun muassa oikeuden terveyteen, koulutukseen, työhön sekä oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin, oikeuden tyydyttävään elintasoon sekä oikeuden nauttia tieteestä, taiteesta ja kulttuurielämästä. 

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta.

TSS-sopimuksen valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle (TSS-komitea), jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan. Pöytäkirjassa määrätään myös valtiovalituksista, joissa sopimusvaltio väittää, ettei toinen sopimusvaltio täytä yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Valinnainen pöytäkirja tuli voimaan Suomen osalta 30.4.2014.

TSS-sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo TSS-komitea. Suomen valtiolla on velvollisuus raportoida TSS-komitealle määräajoin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. TSS-komitea antaa yleissopimuksen tulkinnasta yleissuosituksia, jotka ovat luettavissa TSS-komitean verkkosivuilta.

7. määräaikaisraportti (3/2020)

Suomeksi: Suomen seitsemäs määräaikaisraportti, 3/2020 (pdf, 41 sivua)

Kysymykset

In English: 7th periodoc report of Finland, 3/2020 (pdf, 42 pages)

List of issues

6. määräaikaisraportti (7/2011)

In English: 6th periodic report of Finland, 7/2011 (PDF, kt, pages)

Conclusions

5. määräaikaisraportti (10/2005)

Suomeksi: Suomen viides määräaikaisraportti, 10/2005 (pdf,  kt, sivua)

In English: 5th periodic CESRC report of Finland, 10/2005 (pdf, 457 kt, 113 pages)

Conclusions

4. määräaikaisraportti (8/1999)

Suomeksi: Suomen neljäs TTS-määräaikaisraportti, 8/1999, (PDF,  312 kt, 80 sivua)

In English: 4th periodic CESRC report of Finland, 8/1999 (pdf, 176 kt, 59 pages)

Conclusions

3. määräaikaisraportti (5/1995)

Suomeksi: Suomen kolmas TTS-määräaikaisraportti, 5/1995 (PDF,  3,2 Mt, 48 sivua)

In English: 3rd periodic CESRC report of Finland, 5/1995 (PDF, 144 kt, 65 pages)

Conclusions

2. määräaikaisraportti (1984)

In English: 2nd periodic CESRC report of Finland, 1/1984 (PDF,  180 kt, 10 pages)

Conclusions

1. määräaikaisraportti (1978)

In English: 1st periodic CESRC report of Finland, 2/1978 (PDF, 144 kt, 65 pages)

Conclusions

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta