- Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

YK:n yleiskokous hyväksyi toukokuussa 2000 lapsen oikeuksien yleissopimukseen tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta (CRC-OPSC). Valinnainen pöytäkirja on tullut Suomen osalta voimaan 1.7.2012; laki lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 40/2012(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja valtioneuvoston asetus lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 41/2012(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Suomi antoi kesäkuussa 2020 raportin toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt pöytäkirjan määräysten täytäntöön panemiseksi.  Tämän jälkeen pöytäkirjan täytäntöönpanosta raportoidaan osana lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta annettavia raportteja.

1. määräaikaisraportti

Suomeksi: (tulossa)

In English: Initial report, 06/2020 (pdf, 44 pages)

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta