Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun vastaisella sopimuksella (CAT) velvoitetaan valtio kaikin keinoin ehkäisemään laajan määritelmän mukainen kidutus alueellaan. Kidutus on kriminalisoitava. Sopimus mahdollistaa laajan syyteoikeuden kidutustapauksissa.

Yleisopimus tuli Suomen osalta voimaan 29.9.1989; laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 59/1989(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä lain voimaantulosta Finlexissä (SopS 60/1989(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja sopimusosapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Yleissopimukseen on tehty vuonna 2002 valinnainen pöytäkirja kansallisesta ja kansainvälisestä valvontajärjestelmästä. Valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitukset kidutuksen vastaiselle komitealle (CAT-komitea). Lisäksi siinä määrätään vakavien ja järjestelmällisten loukkauksien tutkintamenettelystä. Lisätietoa valinnaisesta pöytäkirjasta verkkosivuiltamme.

Valitusohjeet: Valittaminen Kidutuksen vastaiseen komiteaan

Komitea antaa yleissopimuksen tulkinnasta yleissuosituksia. Yleissuositukset ovat luettavissa CAT-komitean sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

8. määräaikaisraportti

Suomeksi Suomen 8. määräaikaisraportti (pdf, 848 kb, 35 s.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Päätelmät ja suositukset

In English: Eighth periodic report submitted by Finland (pdf, 350 kb, 30 bages) (avautuu uuteen ikkunaan)

List of issues

List of issues (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 288 kb, 7 pages)

7. määräaikaisraportti (6/2015)

Suomeksi: (PDF, kB, sivua)

Päätelmät ja suositukset

Päätelmät ja suositukset ruotsiksi

In English: 7th periodic report of Finland, 6/2015 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 228 kB, 62 pages)

List of issues

Concluding observations and recommendations

Follow-up

5. ja 6. yhdistetty määräaikaisraportti (9/2010)

Suomeksi: Yhdistetty Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportti, 9/2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 268 kB, 78 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: Combined 5th and 6th periodic reports of Finland, 9/2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 404 kB, 77 pages)

List of issues

Concluding observations and recommendations

Replies by the Government of Finland

4. määräaikaisraportti (10/2002)

Suomeksi: Suomen 4. määräaikaisraportti, 10/2002 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 21 sivua)

In English: 4th periodic report of Finland, 10/2002 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 96 kB, 25 pages)

List of issues

Conclusions and recommendations

Replies by the Government of Finland

Follow-up on conclusions and recommendations

3. määräaikaisraportti (10/1998)

Suomeksi: Suomen 3. määräaikaisraportti, 10/1998 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 53 kB, 13 sivua)

In English: 3rd periodic report of Finland, 10/1998 (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF,  377 kB, 14 pages)

Concluding observations and recommendations

2. määräaikaisraportti (8/1995)

Suomeksi: Suomen 2. määräaikaisraportti, 8/1995 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 3,64 MB, 51 sivua)

In English: 2nd periodic report of Finland, 8/1995 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 72 kB, 29 pages)

Concluding observations and recommendations

1. määräaikaisraportti (9/1990)

In English: 1st periodic report of Finland, 9/1990 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2 MB, 42 pages)

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta