Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta. Sopimus sisältää säännöksiä mm. kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 4.10.1986. Sopimus Finlexissä: SopS 67/1986(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (avautuu uuteen ikkunaan), 1999 (avautuu uuteen ikkunaan)

Komitean yleissuositukset sopimuksen tulkinnasta:

CEDAW suositus nro. 27 Ikääntyneistä naisista (avautuu uuteen ikkunaan), 2010 (pdf, 44 KB, 9 sivua)

Suomen seitsemäs määräaikaisraportti

Suomen seitsemäs määräaikaisraportti, 5/2011 (pdf, 392 KB, 82 sivua)
7th periodic report of Finland, 5/2012 (pdf, 364 KB, pages) 

Lisäkysymykset ja hallituksen vastaus 

List of issues and questions in relation to the 7th periodic report, 2.8.2013 (pdf, 36 KB, 3 pages)

Replies of Finland, 11.11.2013 (pdf, 128 KB, 31 pages)

Päätelmät ja suositukset

Komitean loppupäätelmät Suomen 7. määräaikaisraportista,  28.2.2014 (pdf, KB 84, 12 sivua)

Committee's concluding observations on the 7th periodic report of Finland, 10.11.2014 (pdf, 276 KB, 13 pages)

Suomen kuudes määräaikaisraportti

Suomen kuudes määräaikaisraportti, 10/2007 (pdf, 240 KB, 55 sivua)
6th periodic report of Finland, 10/2007 (pdf, 276 KB, 61 pages) 

Päätelmät ja suositukset

Komitean loppupäätelmät Suomen 6. määräaikaisraportista, 18.7.2008 (pdf, 36 KB, 9 sivua)
Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommitten, 18.7.2008 (pdf, 40 KB, 8 sidor)
Concluding observations on the 6th periodic report of Finland, 18.7.2008 (pdf, 76 KB, 9 pages)

Suomen viides määräaikaisraportti

Suomen viides määräaikaisraportti, 10/2003 (pdf, 504 KB, 84 sivua)
5th periodic report of Finland, 2/2004 (pdf, 288 KB, 81 pages)

Päätelmät ja suositukset

Komitean loppupäätelmät Suomen 5. määräaikaisraportista, 18.7.2008 (pdf, 36 KB, 9 sivua)
Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommitten, 18.7.2008 (pdf, 40 KB, 8 sidor)
Concluding observations on the 5th periodic report of Finland, 18.7.2008 (pdf, 70 KB, 9 pages)

Suomen neljäs määräaikaisraportti

Suomen neljäs määräaikaisraportti, 10/1999 (pdf, 144 KB, 49 sivua)
4th periodic report of Finland, 2/2000 (pdf, 2,26 MB, 49 pages)

Päätelmät ja suositukset

Komitean loppupäätelmät Suomen 4. ja 3. määräaikaisraportista, 24.1.2001 (pdf, 28 KB, 5 sivua)
Concluding observations on the 4th and 3rd periodic report of Finland24.1.2001 (pdf, 24 KB, 4 pages)

Suomen kolmas määräaikaisraportti

Suomen määräaikaisraportti, / (pdf, KB, sivua)
th periodic report by Finland, / (pdf, KB, pages) 

Suomen kolmas määräaikaisraportti, 2/1997 (pdf, 7 MB, 134 sivua)
3rd periodic report of Finland, 2/1997 (pdf, 6,46 MB, 124 pages)

Päätelmät ja suositukset

Komitean loppupäätelmät Suomen 4. ja 3. määräaikaisraportista, 24.1.2001 (pdf, 28 KB, 5 sivua)
Concluding observations on the 4th and 3rd periodic report of Finland24.1.2001 (pdf, 24 KB, 4 pages)

Suomen toinen määräaikaisraportti

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2nd periodic report of Finland, 8.4.1993 (pdf, 4,2 MB, 117 pages)

Ensimmäinen määräaikaisraportti

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 1st periodic report of Finland, 1/1988 (pdf, 1,7 MB, 30 pages)

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikaisraportti

Lisäkysymykset ja vastaukset

Päätelmät ja
suositukset

Suomen 7. määräaikaisraportti, 5/2011 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 82 sivua)

7th periodic report of Finland, 5/2012 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 87 pages)

List of issues and questions in relation to the 7th periodic report, 2 Aug 2013 (avautuu uuteen ikkunaan)

Replies of Finland, 11 Nov 2013 (avautuu uuteen ikkunaan)

Komitean loppupäätelmät Suomen 7. määräaikaisraportista, 28.2.2014 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 12 sivua)

Committee's concluding observations on the 7th periodic report of Finland, 10 Mar 2014 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 13 pages)

 

Suomen 6. määräaikaisraportti, 10/2007 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 55 sivua)

6th periodic report of Finland, 10/2007 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 61 pages)

 

Komitean loppupäätelmät Suomen 6. määräaikaisraportista, 18.7.2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 9 sivua)

Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommitten, 18 juli 2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 8 sidor)

Concluding observations on the 6th periodic report of Finland, 18 Jul 2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 9 pages)

Suomen 5. määräaikaisraportti (pdf, 84 sivua, 502 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

5th periodic report of Finland, 2/2004 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 81 pages)

 

Komitean loppupäätelmät Suomen 5. määräaikaisraportista, 18.7.2008 (avautuu uuteen ikkunaan)

Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommitten, 18 juli 2008 (avautuu uuteen ikkunaan)

Concluding observations on the 5th periodic report of Finland, 18 Jul 2008 (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen 4. raportti, 10/1999 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 49 sivua)

4th periodic report of Finland, 2/2000 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 49 pages)

 

Komitean loppupäätelmät Suomen 4. määräaikaisraportista, 24.1.2001 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 5 sivua)

Concluding observations on the 4th periodic report of Finland, 24 (avautuu uuteen ikkunaan)

Jan 2001 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 4 pages)

Suomen 3. määräaikaisraportti (pdf, 134 sivua, 7 MB) (avautuu uuteen ikkunaan)

3rd periodic report of Finland, 2/199 (pdf, 124 pages) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Komitean loppupäätelmät Suomen 3. määräaikaisraportista, 24.1.2001 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 5 sivua)

Concluding observations on the 3rd periodic report of Finland, 24 Jan 2001 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 4 pages)

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2nd periodic report of Finland (pdf, 117 pages, 4,2 MB (avautuu uuteen ikkunaan))    

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 1st periodic report of Finland (pdf, 30 pages, 1,7 MB) (avautuu uuteen ikkunaan)

   

 

Ajankohtaista aiheesta