Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)

YK:n yleiskokous hyväksyi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) joulukuussa 1979. Se tuli kansainvälisesti voimaan 3.9.1981. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta. Sopimus sisältää säännöksiä muun muassa kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista. Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW-komitea). Ulkoministeriö laatii CEDAW-komitealle määräaikaisraportteja yleissopimuksen täytäntöönpanosta.

Yleisopimus tuli Suomen osalta voimaan 4.10.1986; laki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 67/1986(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (Sops 68/1986(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Yleissopimukseen on tehty vuonna 1999 valinnainen pöytäkirja.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) Valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitukset CEDAW-komitealle. Lisäksi siinä määrätään vakavien ja järjestelmällisten loukkauksien tutkintamenettelystä. Lisätietoa valinnaisesta pöytäkirjasta verkkosivuiltamme.

Valitusohjeet: Valittaminen Naisten syrjinnän poistamista käsittelevään komiteaan (Committee on the Elimination of the Discrimination against Women)

Komitea antaa yleissopimuksen tulkinnasta yleissuosituksia. Yleissuositukset ovat luettavissa CEDAW-komitean verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

8. määräaikaisraportti (12/2020)

Suomeksi: Suomen kahdeksas määräaikaisraportti, 12/2020 (pdf, 266 kt, 47 sivua)

In English: 8th periodic report by Finland, 12/2020 (pdf, 470 KB, 40 pages)

List of issues

Replies by the Government of Finland

7. määräaikaisraportti (5/2011)

Suomeksi: Suomen seitsemäs määräaikaisraportti, 5/2011 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 392 kt, 82 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: 7th periodic report of Finland, 5/2012 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 364 Kb, pages) 

List of issues

Replies by the Government of Finland

Concluding observations and recommendations

6. määräaikaisraportti (10/2007)

Suomeksi: Suomen kuudes määräaikaisraportti, 10/2007 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 240 kt, 55 sivua)

Päätelmät ja suositukset

Päätelmät ja suositukset ruotsiksi 

In English: 6th periodic report of Finland, 10/2007 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 276 Kb, 61 pages) 

List of issues

Responses to the list of issues and questions

Concluding observations and recommendations

Replies by the Government of Finland

5. määräaikaisraportti (10/2003)

Suomeksi: Suomen viides määräaikaisraportti, 10/2003 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 504 kt, 84 sivua)

Päätelmät ja suositukset 5. ja 6. raportista

Päätelmät ja suositukset ruotsiksi 

In English: 5th periodic report of Finland, 10/2003 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 288 Kb, 81 pages)

List of issues

Replies by the Government of Finland

Concluding observations and recommendations

4. määräaikaisraportti (10/1999)

Suomeksi: Suomen neljäs määräaikaisraportti, 10/1999 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 144 kt, 49 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: 4th periodic report of Finland, 10/1999 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2,26 Mb, 49 pages)

Concluding observations and recommendations

3. määräaikaisraportti (2/1997)

Suomeksi: Suomen kolmas määräaikaisraportti, 2/1997 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 7 Mt, 134 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: 3rd periodic report of Finland, 2/1997 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 6,46 Mb, 124 pages)

Concluding observations and recommendations

2. määräaikaisraportti (4/1993)

In English: 2nd periodic report of Finland, 4/1993 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 4,2 Mb, 117 pages)

Concluding observations and recommendations

1. määräaikaisraportti (1/1988)

In English: 1st periodic report of Finland, 1/1988 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,7 Mb, 30 pages)

Concluding observations and recommendations

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta