Väyrynen i sin nya videoblogg: Lyckat finanskrismöte i vågskålen för FN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen berättar i sin nya videoblogg om förberedelserna inför FN-toppmötet om finanskrisen. Förberedelserna har enligt Väyrynen varit svåra och mötets ursprungliga tidtabell har skjutits upp.

Svårigheterna beror framför allt på beslutet i Doha i slutet av förra året att undantagsvis ge generalförsamlingens ordförande i uppgift att förbereda toppmötet. Det är enligt Väyrynen ett tecken på en mer allmän strävan att ändra på FN:s arbetssätt genom att ge generalförsamlingens ordförande en mer framträdande roll och även operativa uppgifter.

Väyrynen träffar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon onsdagen den 27 maj. Han förutspår att deras samtal kommer att tangera förberedelserna för toppmötet och metoder för att säkra ett effektivt FN-system inför de globala krisernas utmaningar.