Öppningsanförande av statssekreterare Pertti Torstila vid ambassadörsmöte

Öppningsanförande av statssekreterare Pertti Torstila vid ambassadörsmötet i Helsingfors den 25 augusti 2008. Anförandet kan ses som webbutsändning på utrikesministeriets webbplats.