Ulkoministeriö järjestää keskustelutilaisuuden investointisuojasta ja välimiesmenettelystä (ISDS) EU:n ja Yhdysvaltojen välisissä kauppaneuvotteluissa

Ulkoasiainministeriö järjestää viidennen kuulemistilaisuuden EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä kauppaneuvotteluista tiistaina 3.3.2015. Edelliset kuulemistilaisuudet järjestettiin joulukuussa, huhtikuussa ja tammikuussa 2014 sekä syyskuussa 2013.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen neuvottelut kauppa- ja investointikumppanuudesta käynnistyivät heinäkuussa 2013. Sopimuksen investointisuojan ja sitä koskevan kansainvälisen välimiesmenettelyn (ISDS) osalta komissio järjesti 27.3–13.7.2014 julkisen kuulemisen. Komissio julkaisi raportin kuulemisen tuloksista 13.1.2015. Raportti löytyy kokonaisuudessaan komission verkkosivuilta(Länk till en annan webbplats.).

Ulkoministeriö järjestää asiaa koskevan keskustelutilaisuuden tiistaina 3.3.2015 klo 9.30–12.00. Tilaisuus alkaa asiantuntijapaneelilla, jonka jälkeen käydään avointa keskustelua. Panelistit ovat professori Martti Koskenniemi, professori Kim Talus, oikeusneuvos Gustaf Möller sekä asianajajat Laura Halonen ja Peik Mäkelä.

Kuulemistilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä(Länk till en annan webbplats.), ja lisäksi keskustelua tilaisuuden teemoista voi käydä Twitterissä tunnisteella #FINTTIP. Twitterissä voi myös esittää kysymyksiä panelisteille.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriöstä, ja paneelin puheenjohtajana toimii Kauppalehden EU-kirjeenvaihtaja Jarno Hartikainen.

Lisätietoja: TUO-10@formin.fi

EU
handel