Utrikesminister Kanervas presskonferens direkt på Internet

Utrikesminister Ilkka Kanerva håller en presskonferens fredagen den 27 april kl. 14. Vid presskonferensen redogör minister Kanerva för sina nya uppgifter som utrikesminister, det informella utrikesministermötet mellan EU och Nato i Oslo den 26 april och andra aktuella frågor.

Presskonferensen sänds direkt på utrikesministeriets webbsidor och kan senare ses som RealVideo-inspelning.

Webbutsändning