Utrikesminister Kanervas och Natos generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffers presskonferens på Internet

Utrikesminister Ilkka Kanerva och Natos generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer håller en gemensam presskonferens torsdagen den 8 november klockan 13.45. Presskonferensen kan senare ses som RealVideo-inspelning på utrikesministeriets webbsidor.

Webbutsändning