Utrikesminister Kanervas och Afghanistans utrikesminister Spantas presskonferens på Internet

Utrikesminister Ilkka Kanerva och Afghanistans utrikesminister Rangin Dadfar Spanta håller en gemensam presskonferens fredagen den 29 februari klockan 14.30. Presskonferensen kan senare ses som RealVideo-inspelning på utrikesministeriets webbsidor.

Webbutsändning