Presskonferens om finländarnas inställningar till utvecklingssamarbete direkt på nätet

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar i presskonferensen där två enkäter gällande finländarnas inställning till utvecklingssamarbete offentliggörs.

Den ena undersökningen har låtit göras av utrikesministeriet och den andra av FN:s utvecklingsprogram UNDP. Vid samma tillfälle presenteras FN:s generalsekreterares Ban Ki-moons färska rapport om hur millenniets utvecklingsmålsättningar hittills realiserats. Vid tillfället representeras FN:s utvecklingsprogram av informatör Pasi Rajala.

Presskonferensen sänds direkt på utrikesministeriets webbsidor och kan senare ses som RealVideo-inspelning.

Vi beklagar den dåliga ljudkvalitén som beror på ett apparatfel.

Webbutsändning