Utgivning av Finlands handlingsprogram för fredsmäkling

Finlands handlingsprogram för fredsmäkling lanserades den 14 december 2011. Nedan en länk till webbutsändningen från tillställningen.