Utgivning av Finlands handlingsprogram för Latinamerika och Karibien

Finlands handlingsprogram för Latinamerika och Karibien gavs ut av utrikesministeriet den 13 februari på Ständerhuset.

Programmet presenterades av utrikesminister Erkki Tuomioja och europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb.