Utvärderingsrapport som utrikesministeriet låtit utföra rekommenderar att närområdessamarbetet fortsätter

Utrikesministeriet har låtit utföra en omfattande sektorsövergripande utvärdering av de resultat som uppnåtts i närområdessamarbetet mellan Finland och Ryssland och de utvecklingsbehov som finns. Rapporten offentliggjordes den 25 januari vid utrikesministeriet under utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens ledning. En webbutsändning av presskonferensen kan ses via länken nedan.