De nordiska utrikesministrarnas presskonferens

I egenskap av ordförandeland för det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet stod Finland värd för ett utrikesministermöte i Helsingfors tisdagen den 5 april.

 

krishantering
nordiskt samarbete