Statsminister Vanhanens tal på ambassadörsdagarna

Tal av statsminister Matti Vanhanen på ambassadörsdagarna i Lilla parlamentet i Helsingfors den 25 augusti 2009.