Minister Väyrynen i V-bloggen: Ryssland redo att utvidga tullfriheten för björkmassaved

Pressmeddelande 275/2009
27.10.2009

Ryssland ställer sig enligt utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen positivt till en betydande utvidgning av tullfriheten för björkmassaved. Virkestullarna diskuterades vid ett möte mellan stats- och premiärministern i S:t Petersburg förra söndagen.

”Mötet överträffade förväntningarna. Premiärminister Putins ståndpunkt i virkestullfrågan blev positivare under förhandlingarna. Vi väntar oss en lösning under de närmaste veckorna, konstaterar Väyrynen som ingick i statsminister Vanhanens följe.

Putin lovade vid mötet att Ryssland fryser exporttullarna på virke på nuvarande nivå i två år. Det är dessutom möjligt att Ryssland i stället för den nuvarande tullfriheten som definieras efter toppdiametern är redo att avsevärt utvidga tullfriheten för massaved av björk och andra lövträd.

”Det har varit Finlands mål. Vi arbetar dock fortfarande för att Ryssland ska avstå från virkestullarna helt och hållet”, påpekar Väyrynen.

Vid det finsk-ryska mötet i S:t Petersburg behandlades också ländernas ekonomiska förbindelser, arbetstillstånd samt gräns- och trafikfrågor.

Närmare upplysningar: ministerns pressattaché Annika Saarikko, tfn 0400 739 824