Minister Väyrynen i V-bloggen: Det finländska partnerskapsinitiativet behandlades på toppmöte mellan EU och USA

Pressmeddelande 283/2009
5.11.2009

I slutsatserna från toppmötet mellan EU och USA i Washington tisdagen den 3 november nämns det utvecklingspolitiska partnerskapsinitiativet mellan EU och USA, som startade på Finlands initiativ.

”Jag är glad att initiativet som togs i januari framskridit så väl och så snabbt”, berättar utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen i sin videoblogg.

Principerna för hållbar utveckling är viktiga i det transatlantiska partnerskapet. De huvudsakliga samarbetsområdena är tryggad livsmedelsförsörjning, särskilt att utveckla det afrikanska jordbruket, klimatförändringen och finansieringen den kräver samt att främja FN:s millenniemål.

”Organisationsverksamhet har traditionellt spelat en betydande roll i USA. Jag uppmuntrar också finländska frivilligorganisationer till samarbete med amerikanska organisationer. Det kan vara fråga om samarbete på fältet eller inom organisationer med global verksamhet.”

Frågan togs upp vid ett seminarium för frivilligorganisationer den 4 november. Samtidigt önskade ministern att finländska frivilligorganisationer som verkar i Afghanistan skulle överväga att utvidga sin verksamhet.

Närmare upplysningar: ministerns pressattaché Annika Saarikko, tfn 0400 739 824, och tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 040 753 4375