Minister Väyrynen v-bloggar om Finlands Arktispolitik

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen ger i en videoblogg sin syn på en effektivare finländsk arktisk politik. Riksdagen diskuterade frågan denna vecka.

”Delegationen för arktiska frågor kunde spela en central roll när det bereds ett dokument i frågan. Därför tycker jag att det är viktigt att delegationen tillsätts relativt snart”, säger ministern.

Han betonar också att inte bara statsförvaltningen utan även Arktis ska vara starkt representerat i delegationen, vilket innefattar representanter för sametinget.

Ministern berättar i sin videoblogg även om sin exportfrämjande resa till Brasilien tillsammans med en företagsdelegation. Teman för resan var samarbetsmöjligheter som den brasilianska havs- och skogsindustrin erbjuder finländskt näringsliv.

Närmare upplysningar: ministerns pressattaché Annika Saarikko, tfn 0400 739 824, och tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 040 753 4375