Minister Väyrynen bantar för läskunnighet och utreder möjligheten att göra biståndsdonationer avdragsgilla

Pressmeddelande 57/2010
25.2.2010

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen har antagit utmaningen och går med i en bantningskampanj till förmån för utbildningen i Nepal.

”Kampanjen är ett fint exempel på ett kreativt och uppmuntrande sätt att bedriva utvecklingssamarbete. Projektet anknyter dessutom på ett utmärkt sätt till det inhemska folkhälsoarbetet”, berömmer minister Väyrynen.

Bantningskampanjen för läskunnighet har sporrat minister Väyrynen att utreda möjligheter att uppmuntra både privatpersoner och företag att göra donationer till utvecklingssamarbetet.

”För tillfället pågår förberedelser för att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda möjligheter att göra donationer till utvecklingssamarbete avdragsgilla i beskattningen. Syftet är fundera ut också andra sätt att öka den finländska biståndsfinansieringen genom att stärka samarbetet mellan statsmakten och den privata sektorn och genom att ge också privatpersoner och företag en möjlighet att delta i den offentliga sektorns utvecklingssamarbete. Flera länder utnyttjar redan olika skattepolitiska medel för att öka privata donationer”, förklarar minister Väyrynen.

Minister Väyrynen betonar att det krävs nya lösningar även för att öka utvecklingsfinansieringen i syfte att nå FN:s millenniemål och möta globala utmaningar såsom klimatförändringen. Statsfinansierat utvecklingssamarbete och dess ökning är viktigt, men det är inte ens i framtiden tillräckligt för att fylla alla behov. ”Företags och privatpersoners stöd och partnerskap mellan den privata och den offentliga sektorn är nödvändiga för att utvecklingsmålen ska kunna nås”, konstaterar minister Väyrynen.

En privat finländsk donator har utmanat finländare att banta under våren 2010. För varje nedbantat kilo betalar donatorn 15 euro till förmån för lärarutbildningen i Nepal. Vägningarna organiseras av de evangelisk-lutherska församlingarna. Institutet för hälsa och välfärd THL samlar vägningsuppgifterna och fastställer donationsbeloppet utifrån dem. Femton euro är tillräckligt för att få ett barn som stannat utanför att börja skolan eller ett barn som avbrutit skolan att återvända. Medlen riktas till ett program som också utrikesministeriet stöder. Ministeriet följer upp hur medlen används och hur programmet framskrider i Nepal.

Närmare upplysningar: utrikeshandels- och utvecklingsministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 09 1605 6171, och pressattaché Hanna Saarni, tfn 09 1605 5356