Minister Väyrynen: Arktisk redogörelse ska ges till riksdagen och en delegation för arktiska ärenden ska tillsättas

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen lyfter i sin nyaste videoblogg fram vikten av att effektivera Finlands arktiska politik. Ministerns ställningstagande visas i sin helhet på utrikesministeriets webbplats. Det centrala innehållet i ställningstagandet redovisas i ministerns uttalande nedan.

”Jag kom nyss från ett möte i riksdagens utrikesutskott. Utskottet ville höra om min resa till Archangelsk förra veckan och mer allmänt om samarbetet i Arktis, som riksdagen ska behandla vid ett forum för internationella ärenden.

Jag besökte Archangelsk tillsammans med en företagsdelegation. Ursprungligen hade jag tänkt förena resan med mitt besök i Murmansk i fjol, men på grund av ett guvernörsbyte i regionen sköts resan upp till i höst.

I båda områdena finns det lovande möjligheter att utveckla export och ekonomiskt samarbete. Båda spelar en central roll i utnyttjandet av olje- och gastillgångar i Barentsregionen. I Archangelsk verkar det finnas samarbetsmöjligheter särskilt inom varvsindustrin och skogssektorn.

I det arktiska samarbetet har Finland traditionellt haft ett kraftigt grepp och en stark strategi. Vi spelade en central roll i inrättandet av såväl Arktiska rådet som Barentsrådet. Finland har varit aktivt inom dem båda. Också i våra bilaterala förbindelser har vi målmedvetet främjat samarbete inom de nordliga regionerna.

I utrikesutskottet diskuterade vi hur vi i framtiden kunde behandla arktiska frågor. Vid sidan av riksdagens forum för arktiska frågor kunde vi överväga att ge riksdagen en redogörelse.

Särskilt viktigt vore det att tillsätta en särskild delegation för att behandla arktiska frågor. Tidigare hade vi en delegation för polarfrågor, vars arbete av någon orsak upphört. Nu behövs ett starkare organ som kunde samordna Finlands verksamhet i Arktis. Utöver statsförvaltningen måste vi engagera även representanter för landskapen, sametinget och privata aktörer.”

Närmare upplysningar: ministerns pressattaché Annika Saarikko, tfn 0400 739 824
 

nordliga dimensionen