Utfrågning gällande EU:s och Förenta Staternas handelsförhandlingar

Förhandlingarna om Europeiska unionens och Förenta Staternas handels- och investeringspartnerskap inleddes i juli. Den tredje förhandlingsrundan ägde rum i december 2013 och en fjärde är planerad för våren 2014.

Utrikesministeriet ordnade en utfrågning om förhandlingarna onsdagen den 29 januari 2014.

Det aktuella läget togs upp och diskussioner fördes utgående från presentationer.

Utfrågningen diskuterades på Twitter: #FINTTIP.

Videoupptagning(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

För mer information: TUO-10@formin.fi

För mera information: