Webbutsändningar i realtid frÅn OSSE:s ministermöte

Mässcentrum. Bild: Petri Krook. Det 16:e ministermötet inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa hÅlls i Helsingfors Mässcentrum den 4 - 5 december 2008. Finland är ordförandeland för OSSE under Året 2008. Nationella delegationer frÅn alla 56 medlemsstater kommer till Helsingfors, vilket betyder att ministermötet är den största internationella konferensen som nÅgonsin har arrangerats i Finland, mätt i antalet deltagare.

Webbutsändningar i realtid finns tillgängliga frÅn följande tillställningar:

Onsdagen den 3 december, kl. 17
Presskonferens med OSSE:s ordförande, utrikesminister Alexander Stubb(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Torsdagen den 4 december, kl. 08.45 - 10
Delegationschefernas ankomst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Torsdagen den 4 december, kl. 10
Formella öppningsanföranden: Republikens president Tarja Halonen, OSSE:s ordförande, utrikesminister Alexander Stubb, ordförande för OSSE:s parlamentariska församling, utrikesministerJoao Soares, och OSSE:s generalsekreterare Marc Perrin de Brichambaut.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Torsdagen den 4 december, kl. 14.50
Familjeporträtt(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Torsdagen den 4 december, kl. 15
Presskonferens med utrikesminister Alexander Stubb(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Torsdagen den 4 december, kl. 15.30
Andra plenarmötet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Fredagen den 5 december, kl. 9.30
Avslutningssession(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Avslutningssession, Rysslands utrikesminister Sergei Lavrovs anförande(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Avslutningssessionen fortsätter(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Mötets officiella avslutning, statsminister Matti Vanhanens anförande(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Mötets officiella avslutning, utrikesminister Alexander Stubbs anförande(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)




Fredagen den 5 december, kl. 15.30
Presskonferens med OSSE:s trojka, dvs. det nuvarande ordförandelandet Finland, det förra ordförandelandet Spanien och det kommande ordförandelandet Grekland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Fredagen den 5 december, kl. 16.00
Presskonferens för finländska media med utrikesminister Alexander Stubb(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Mer information: formin.finland.fi/osse, www.osce.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

OSSE