OSSE-sändebudet Talvitie: fler observatörer behövs i Georgien

Situationen i och kring Sydossetien är fortfarande känslig och det behövs ytterligare upp till 100 OSSE-observatörer i regionen, sade OSSE-ordförandens särskilda sändebud Heikki Talvitie i Wien torsdagen den 14 augusti.