Presskonferens med Alexander Stubb som webbutsändning

Alexander Stubb, som utnämns till utrikesminister vid presidentföredragningen fredagen den 4 april, håller en presskonferens fredagen klockan 11.30. Presskonferensen sänds direkt på utrikesministeriets webbsidor och kan senare ses som RealVideo-inspelning.

Webbutsändning