Minister Väyrynen videobloggar om Afghanistan och statens budgetförhandlingar

Pressmeddelande 207/2009
13.8.2009

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen behandlar Finlands roll i den fredsbevarande insatsen i Afghanistan i sin nyaste videoblogg.

"Vi ska vara beredda att dra tillbaka våra trupper gradvis under nästa valperiod, det vill säga inom de närmaste 5-6 åren. Finland borde göra upp planer för att utbilda afghanska trupper att ansvara för säkerheten i regionen."

Minister Väyrynen kommenterar också statens pågående budgetförhandlingar. Han förutspår att diskussionerna kommer att bli besvärliga inom hans egen sektor.

"Biståndsanslagen måste diskuteras eftersom det finns ett behov av att omfördela medel i budgeten. Vikten fästs sannolikt vid att vi överskrider det procentuella målet för medel som anvisas utvecklingssamarbetet", säger Väyrynen.