Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Ukraina: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

 • Innehavare av diplomatpass och biometriska tjänstepass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland
 • Innehavare av biometriska, vanliga pass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland från 11.6.2017

Viseringsskyldighet

 • Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass/Pass för tjänsteresa 
 • Resehandling för barn (Travel document of a child)
 • Resehandling för flyktingar för att resa utomlands (Refugee's document for travelling abroad)
 • Intygg för returresa till Ukraina, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Ukraina. (Certificate to return to Ukraine, recognized for exit to return to Ukraine)
 • Sjömanspass (tjänstgöring)
 • Travel document for person granted complementary protection

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2007 nr L 332/68) 

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina trädde i kraft 1.1.2008.

Ändring(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)trädde i kraft den 1.7.2013