Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Rumänien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official passport)
 • Tillfälligt pass
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Rumänien till dess medborgare
 • Resehandling för flyktingar (Travel Document for refugees, 1951 Geneve konvention)
 • Pass för statslösa personer (Passport for stateless person)
 • Resedokument (Travel document/titre de voyage)
 • Resedokument för person i behov av skydd (Travel Document for person in need of subsidiary protection)
 • Resehandling för utlänningar, erkänd för utresa eller transitering för att återresa till Rumänien (Travel document for foreigners, recognized for exit or transit at return to Romania)
 • Sjömanspass / Seaman's Book (tjänstgöring)