Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Portugal: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • EU-medlemsstat
  • Schengen-stat (signatärstat i Schengenavtalet)

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Provisoriskt pass
  • Officiellt identitetskort utfärdat av Portugal till dess medborgare
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Främlingspass (Alien's Passport)
  • Sjömanspass / Seaman's Book (tjänstgöring